Bloemen en plantendiversiteit willen we uitbreiden en aanbrengen in plantsoenen, rotondes en grasveldjes. Er kan een samenwerking opgezet worden met bijvoorbeeld Zeeuwse Gronden, wijkraden, vrijwilligers en Provincie ( subsidies).  De particuliere initiatieven en aanvragen kunnen we omarmen en stimuleren.

– Het plan voor de kinderboerderij in Terneuzen kunnen we weer oppakken. Dit keer zou een meer  realistisch plan onze voorkeur hebben. Dit kan uitgewerkt worden met andere belanghebbenden. Zo kunnen we dit gebied aantrekkelijker maken, want het is een parel langs de Kreek.