– Het stimuleren van isolatie door subsidie, elektrische laadpalen en deelauto’s. Het woonklimaat monitoren en verbeteren zoals het aanpakken van stof- en geuroverlast. Met de grote industrie moeten we in gesprek blijven over aanpak van de uitstoot en milieubelasting.