– Dierenwelzijn beleidsmatig vast leggen: hierdoor schep je duidelijkheid en efficiency in de uitvoering. Momenteel zijn de verschillende zaken die dieren aangaan bij diverse afdelingen belegd. Door een beleid te ontwikkelen ( voorbeelden te over bij heel veel gemeenten in Nederland) krijg je een efficiëntere uitvoering. Ook schep je inzicht en duidelijkheid voor de inwoners. Daarnaast wordt de bewustwording voor dierenwelzijn bevorderd.

– De opbrengsten van de hondenbelasting willen we niet meer naar algemene middelen laten vloeien, maar daadwerkelijk gebruiken voor zaken die honden en dieren aangaan. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aanleg en onderhoud van speelveldjes, het opstarten van gratis ter beschikking stellen van hondenpoepzakjes Daarnaast kan de opbrengst van de hondenbelasting gebruikt worden om het dierenwelzijnsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.