– Burgerparticipatie op een hoger plan tillen:  intensiveren van de tijdige en volledige raadpleging en het  betrekken van burgers bij zaken die hun leefomgeving aangaan. Inzichtelijk maken waar men als inwoner over kan meedenken en beslissen en waarover niet . Te vaak zijn er misverstanden over wie waar over gaat, we moeten helderheid voor de burger scheppen.