– Het aanbod van het onderwijs in Zeeuws Vlaanderen moet behouden blijven. Er moet voorkomen worden dat er meer opleidingen naar Middelburg/ Vlissingen gaan.

– De plaats voor het nieuw te bouwen Lodewijk College zou achter Logus/de Hoop (dus vlakbij het toekomstig station) een prachtige en logische locatie zijn. We hoeven de school dan niet te herbouwen midden in de woonwijk Zeldenrust. Daar zouden juist weer nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Met de locatie achter Logus/ de Hoop wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kansen die het station biedt. Daarbij is er dan een heel nieuwe skyline van Terneuzen vanaf de kant van het Kanaal en geeft het een impuls aan de binnenstad.

– Diversiteit in het algemeen beleid weven en zorgen dat de bewustwording en hulpverlening op dit vlak een algemeen goed wordt bij scholen, jeugd, verenigingen en bedrijven.