-Inzetten op preventief beleid zoals schuldhulpverlening en armoedebeleid, de samenwerking met partners uitbreiden. Het opzetten van een gemeentelijke bewind voering naar voorbeeld van de Drechtsteden is onze inzet.

– Openbaar vervoer:  Zeeland Voordeel: voor de minima is er door Connexxion een abonnementsvorm bedacht dat vergelijkbaar is met dat voor de 65 plussers: het kost 70 euro per jaar om te reizen tijdens daluren en in het weekend, maar nu voor minima. Hierbij kan door de gemeente aan de burger de keuze gegeven worden voor een maandelijkse betaling of betaling ineens. Voor 65 plussers met enkel AOW zijn wij voorstander van gratis openbaar vervoer. Hierdoor kan men eerder op familiebezoek en minder in een isolement raken.