– Verstandige woningbouw met een visie en ambitie naar de toekomst, dus niet  terughoudend en behoudend zijn, want de vraag blijft groeien. Diversiteit in het aanbod van nieuwe woningen voor onze eigen inwoners, starters en nieuwe werknemers is erg belangrijk. Voor werkgevers wordt het makkelijker om aan personeel te raken als men in de buurt een woning kan vinden. Wij willen niet dat mensen blijven uitwijken naar andere steden. Ook de druk van het Rijk om steeds meer statushouders te plaatsen, drukt op de beschikbaarheid van de woningen bij de wooncorporaties. Er zou veel meer diversiteit in het aanbod van de woningen kunnen, zoals meer Tiny houses en éénpersoonswoningen.

– Actief beleid en controle op vestiging van arbeidsmigranten. Voor de mensen die kort verblijven dient er een actieve registratieplicht te zijn en voor degenen die langer dan drie maanden verblijven, een inschrijfplicht. Daar moet op gecontroleerd en gehandhaafd worden. Tegelijkertijd kan er dan gecontroleerd worden op de brandveiligheid en het aantal bewoners in een woning.