– Geen financieel hekwerk meer om het Sociaal Domein, dat beperkt de hulp en innovatieve ideeën. De inzet op preventie moeten we uitbreiden. De afgelopen jaren heeft het Rijk  veel taken in het Sociaal Domein naar de gemeenten afgewenteld. De budgetten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelde, zijn nog steeds niet voldoende. Hierdoor komen er financiële tekorten in het Sociaal Domein als we blijven vasthouden aan de lijn dat enkel het hiervoor beschikbaar gestelde zorgbudget gebruikt mag worden.  Er zijn nu veranderingen in het beleid gaande, waardoor er waarschijnlijk ook een bezuiniging het resultaat  zal zijn, maar dit zal niet genoeg zijn. De vraag naar hulp en ook de vergrijzing blijven groeien. Daarom moet het financiële hekwerk niet meer blijven staan en moet er geld vanuit de algemene middelen toegevoegd kunnen worden als er tekorten dreigen of zijn. We kunnen anders op den duur niet meer de benodigde hulp aan onze inwoners geven.

– Meer zaken moeten Zeeuws- Vlaams eenduidig opgepakt worden, zoals het WMO beleid: een straat tussen twee gemeentes mag geen verschil maken bij indiceringen en toekenning van hulpmiddelen, gemeentegrenzen mogen niet bepalend zijn en verschil in hulp betekenen , dus hier een gezamenlijk en gelijkstemmend beleid met Hulst en Sluis afspreken en contacten met de zijdelingse gemeenten op een breed vlak intensiveren.

– Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen we als gemeente aannemen. Dit heeft onze voorkeur boven detacheringen via constructies als bijvoorbeeld Dethon  (onder andere de  groenmedewerkers).